.

|မူလစာမ်က္ႏွာ | သတင္း | ေဆာင္းပါး | Ebook | သီခ်င္း | ဗြီဒီယို | ကဗ်ာ | အေထြေထြ | ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ | ဆက္သြယ္ရန္ |

Tuesday, February 21, 2012

ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ား (စာဖတ္ၾကပါ)

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးရဲ႕ စာအုပ္တစ္အုပ္လုိက္ရွာရင္း ဒီဆုိဒ္ေလး ေတြ႔လုိ႔ ရွယ္ေပးလိုက္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ား


စာအုပ္အမည္ = ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား
ေရးသားသူ = ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ = http://www.mediafire.com/?83ohck7j4qpk7z7

စာအုပ္အမည္ = ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ
ေရးသားသူ = ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?n9yhy5r66vd3vuc
စာအုပ္အမည္ = ၿပည္သူ႔စစ္မွဳထမ္းဥပေဒ
ေရးသားသူ = ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?olleiy76jrfqkf8စာအုပ္အမည္ = ရာဇ၀င္တြင္ရစ္မယ့္စကား၀ိုင္းမ်ား
ေရးသားသူ = ေက်ာ္၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?yedmzwhzlmj
စာအုပ္အမည္ = အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားဧ။္
အထုပၸတၱိအက်ဥ္း
ေရးသားသူ = ၿမန္မာက်ဴးပစ္ဖိုရမ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?yyjmzmtmnjw

စာအုပ္အမည္ = အာဆီယံပဋိဉာဥ္စာတမ္း
ေရးသားသူ = အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?onyigdtnanw
စာအုပ္အမည္ = ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားတိုးတိုက္မိၿခင္းႏွင့္
မဟာၿပိဳကြဲမွဳၾကီး
ေရးသားသူ = ေက်ာ္၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?idqizy2iwmm

စာအုပ္အမည္ = ၿပစ္မွဳဆိုင္ရာဥပေဒရာဇသတ္ၾကီးအဘိဓါန္
ေရးသားသူ = ဦးေက်ာ္ေဇယ်
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?kdkeyuunimw

စာအုပ္အမည္ = ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းမိန္႔ခြန္း
ေရးသားသူ = သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?o187kb9ea2tz8zx

စာအုပ္အမည္ = ေတာ္ဖလာႏွင့္စကားစၿမည္
ေရးသားသူ = ေက်ာ္၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?2cws61edc2x9hwa

စာအုပ္အမည္ = စိန္ေခၚၾကသူမ်ား
ေရးသားသူ = ေက်ာ္၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?kmlgzt5dnmz

စာအုပ္အမည္ = ေက်ာ္၀င္းအင္တာဗ်ဴး
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?ekjietnyrj4

စာအုပ္အမည္ = ၿပည္ေထာင္စုဗိသုကာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေရးသားသူ = တကၠသိုလ္ေန၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mmijaqr4zlm

စာအုပ္အမည္ = မူပိုင္ခြင့္
ေရးသားသူ = လူထုစိန္၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?indxzymxmdn

စာအုပ္အမည္ = ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္စီးပြားေရးေပၚလစီ
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?w5i2ujfzuzo

စာအုပ္အမည္ = လူႏွင့္မူ
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာတင္ေမာင္သန္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?q0y2etwmtzk

စာအုပ္အမည္ = အေလာင္းမင္းတရားၾကီးဧ။္ကုန္းေဘာင္ေရႊၿပည္
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာတိုးလွ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?2iz3gqom54m

စာအုပ္အမည္ = ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး
ေရးသားသူ = ေသာင္းထိုက္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?hgyhqteqmmk

စာအုပ္အမည္ = ေဘာဂေဗဒႏွင့္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ဗလံုးဗေထြး
ေရးသားသူ = ေမာင္စူးစမ္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?q2twyz4lzfi

စာအုပ္အမည္ = စီးပြားေရးအေတြးအၿမင္
ေရးသားသူ = ေမာင္စူးစမ္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?o2i3nhzzyzn

စာအုပ္အမည္ = ဗမာ့ေအာင္ဆန္း
ေရးသားသူ = ေမာင္ထင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?xw12zmjjzlz

စာအုပ္အမည္ = ေအာင္သန္းဧ။္ေအာင္ဆန္း
ေရးသားသူ = ေအာင္သန္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?8v8wdojemcg1bo7

စာအုပ္အမည္ = ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား
ေရးသားသူ = ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
(၁) ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ
(၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒ
(၃) ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
(၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
(၅) တိုင္းေဒသၾကီး(သို႔)ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ

စာအုပ္အမည္ = ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒမူၾကမ္း
ေရးသားသူ = ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
ၿမန္မာ (သို႔) အဂၤလိပ္၊ၿမန္မာ

စာအုပ္အမည္ = အႏွစ္သံုးဆယ္
ေရးသားသူ = ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?2y04miryzwy

စာအုပ္အမည္ = အမြိဳင္သို႔လ်ိဳ႕၀ွက္ခရီး
ေရးသားသူ = သုေတသီၿမင့္ထြန္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?x5bwxzigtve
စာအုပ္အမည္ = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဧ။္ကိုယ္တိုင္ေရး
ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း
ေရးသားသူ = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?t4egzmd3jzo

စာအုပ္အမည္ = မွတ္မိသမွ်ကိုေအာင္ဆန္းေက်ာင္းသားဘ၀
ေရးသားသူ = သခင္ေက်ာ္စိန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?iomr98obm9mak9a

စာအုပ္အမည္ = ေအာင္ဆန္းသို႔မဟုတ္အရိုင္း
ေရးသားသူ = ဒဂုန္တာယာ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?sx002oao0da

စာအုပ္အမည္ = ေအာင္ဆန္းေပးတဲ့ၿမန္မာၿပည္
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?yno3mwm9j0w

စာအုပ္အမည္ = ကမာၻကိုကိုင္လွဳပ္သူမ်ား
ေရးသားသူ = ရဲေကာင္းထက္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?gm3jnugfnit

စာအုပ္အမည္ = ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔
ေရးသားသူ = တကၠသိုလ္စိန္တင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?fttht2jmtjy

စာအုပ္အမည္ = ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
ေရးသားသူ = ေက်ာ္ၿငိမ္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mdjxxjyxume

စာအုပ္အမည္ = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဘယ္သူသတ္သလဲ
ေရးသားသူ = ဦးခင္ေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?unazzxnoxaf

စာအုပ္အမည္ = ပိေတာက္ေၿမႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္
ေရးသားသူ = ပိေတာက္ေၿမဘေလာ့
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?ybwycmmxsmg

စာအုပ္အမည္ = ငါတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ
ေရးသားသူ = ဦးပုကေလး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mstz4m09jyu

စာအုပ္အမည္ = ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္
ေရးသားသူ = ေမာင္ထင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?dzyxx9znzzg
စာအုပ္အမည္ = ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္
အိုင္ဒီယာစီးပြားေရး
ေရးသားသူ = ေမာင္စူးစမ္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?rxj1xleht4n

စာအုပ္အမည္ = E-GOVERMENT
ေရးသားသူ = ေရႊႏြယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?dg01cd0l1jw

စာအုပ္အမည္ = ေသနဂၤဗ်ဴဟာအတတ္ပညာ
ေရးသားသူ = ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?udjsgyeeiiu
စာအုပ္အမည္ = ၂၀၀၈အေၿခခံဥပေဒအတည္ၿပဳေရး
ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ
ေရးသားသူ = ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?0yieyjdjclo


ေလ့လာစရာ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ား
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္က်င့္၀တ္
ေရးသားသူ = ေမာင္အံ့
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?jh5fxjnztzk
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶစာပန္းခ်ီ၊ပဥၥမတြဲ
ေရးသားသူ = ေငြဥေဒါင္း(ဦးၾကီးေမာင္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?pngscym9c3njesn
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶစာပန္းခ်ီ၊စတုတၳတြဲ
ေရးသားသူ = ေငြဥေဒါင္း(ဦးၾကီးေမာင္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?i9507s4ls6z8ebd
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶစာပန္းခ်ီ၊တတိယတြဲ
ေရးသားသူ = ေငြဥေဒါင္း(ဦးၾကီးေမာင္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?16l283ayun6mon7
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶစာပန္းခ်ီ၊ဒုတိယတြဲ
ေရးသားသူ = ေငြဥေဒါင္း(ဦးၾကီးေမာင္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mivtuguiau4ibvf
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶစာပန္းခ်ီ၊ပထမတြဲ
ေရးသားသူ = ေငြဥေဒါင္း(ဦးၾကီးေမာင္)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?68kbolt6jlmcx85
စာအုပ္အမည္ = ေရာင္စံုရုပ္ၿပပဌာန္း
ေရးသားသူ = S.S ခင္ေမာင္ေအး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mm5zizntqtw
စာအုပ္အမည္ = ရဟႏၱာႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားေဟာၾကား
ေရးၿပေပးခဲ့သည့္နိဗၺာန္ပို႔မည့္တရားေတာ္မ်ား
ေရးသားသူ = ဦးကံညြန္႔
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?zyjryjho1xm
စာအုပ္အမည္ = သီဟိုေခတ္စံေတာ္၀င္အရိယာမ်ား
ေရးသားသူ = ဓမၼာစရိယဦးေဌးလွိဳင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?u2lztddktyz
စာအုပ္အမည္ = ႏိုင္ငံၿခားပုစာၦအေၿဖေပါင္းခ်ဳပ္
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mjjy0imo1v0
စာအုပ္အမည္ = တရားေတြ႔ဖို႔ခ်မ္းေၿမ႕ဖို႔
ေရးသားသူ = ဦးဆန္းလြင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?tjymjjlqo53
စာအုပ္အမည္ = စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း
ေရးသားသူ = က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?eomftzwijwx
စာအုပ္အမည္ = ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀ိုင္းေဒသနာ
အေမးႏွင့္အေၿဖအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေရးသားသူ = ဦးဇနိတာလကၤာရ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?4htidk5nzau

စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ေၿဖၾကားခဲ့ရေသာ
ေမးခြန္းႏွင့္ၿပႆနာမ်ား
ေရးသားသူ = ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?lcihmn4gnzz
စာအုပ္အမည္ = ပရိတ္ၾကီး၊၁၁သုတ္အသံထြက္ ရြတ္ဖတ္နည္းႏွင့္ၿမန္မာၿပန္
ေရးသားသူ = မဏိေဇာတ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?oyynrwfd4wm
စာအုပ္အမည္ = ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀ိုင္းေဒသနာလည္ပံုၿပတ္ပံု
ေရးသားသူ = မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?yymmzznnigm
စာအုပ္အမည္ = ဉာဏ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္
လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း
ေရးသားသူ = ဦးဆန္းလြင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?iuwmzzytqun
စာအုပ္အမည္ = မိလိႏၵပဉွာ
ေရးသားသူ = မာဏ၀
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?yyzmy22n0iz
စာအုပ္အမည္ = မာဃေဒ၀လမ္းညႊန္နီတိမ်ား
ေရးသားသူ = မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?nzehmmqnjij
စာအုပ္အမည္ = ေလာကနီတိ
ေရးသားသူ = တက္တိုး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mzkgydmjwnm
စာအုပ္အမည္ = ေခတ္အၿမင္ႏွင့္သိမွတ္စရာ
ဗုဒၶဘာသာအက်ဥ္း
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?vntfjmmtwm0
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္
ေရးသားသူ = သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mymnkm2wz5t
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြယံုၾကည္ၾကတာက
ေရးသားသူ = ဦးဆန္းလြင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?z0tnyzgzzgt
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶ၀င္ရုပ္စံု
ေရးသားသူ = မင္းယုေ၀
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?kdmmzjidfnt
စာအုပ္အမည္ = ရုပ္စံုဗုဒၶသာသနာ၀င္
ေရးသားသူ = ၀ိုင္အမ္ဘီေအ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mozztnhjjym
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္း
ေရးသားသူ = သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?zdmfnoqfjqm
စာအုပ္အမည္ = ဘာသာၾကီးေလးခုအႏွစ္သာရမ်ား
ေရးသားသူ = ညိဳေသာင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?etwzgie0zlz
စာအုပ္အမည္ = နိပါတ္ေတာ္လာဇာတ္ေတာ္
ငါးရာ့ငါးဆယ္အႏွစ္ခ်ဳပ္
ေရးသားသူ = ဦးေအာင္ညြန္႔၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?ywnalzdnutz
စာအုပ္အမည္ = သံုးဆယ့္ရွစ္ၿဖာမဂၤလာပံုၿပင္မ်ား
ေရးသားသူ = မင္းယုေ၀
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?5zxedan9y31
စာအုပ္အမည္ = အနာဂတ၀င္က်မ္း
ေရးသားသူ = ဒီပဲယင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mn4nzwwxmty
စာအုပ္အမည္ = ခရစ္ယာန္ေရႊခ်ိန္ခြင္အဆိုကို
လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီးရွင္းလင္းခ်က္
ေရးသားသူ = လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mm2zqwtynmy
စာအုပ္အမည္ = အံ့ဖြယ္ထူးၿခားဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားဧ။္ ေထရုပၸတၱိက်င့္စဥ္ႏွင့္ၾသ၀ါဒ- ၂
ေရးသားသူ = ေက်ာ္ေဇာဟိန္း(နံ႔သာ)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?dzzwnwjju1m
စာအုပ္အမည္ = အံ့ဖြယ္ထူးၿခားဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားဧ။္ ေထရုပၸတၱိက်င့္စဥ္ႏွင့္ၾသ၀ါဒ- ၁
ေရးသားသူ = ေက်ာ္ေဇာဟိန္း(နံ႔သာ)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?zmdonxmmzjx
စာအုပ္အမည္ = ေကာသလမင္းအိမ္မက္ဆယ့္ေၿခာက္ခ်က္
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?zkm0njz3noq
စာအုပ္အမည္ = ေဇာခုနစ္ၾကိမ္အက်ိဳးေပးပံု
ေရးသားသူ = မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?wbnqzkzqtiy
စာအုပ္အမည္ = ဇာတ္ေတာ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔
ေရးသားသူ = ပန္းခ်ီးဦးဘၾကည္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?tmudxzlomyn
စာအုပ္အမည္ = ၀ိသာခါႏွင့္ဓမၼဒိႏၷာ
ေရးသားသူ = မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?owz3mtjmwfy
စာအုပ္အမည္ = ေသာတာပန္ၿဖစ္ဖို႔ႏွစ္ခ်က္
ေရးသားသူ = မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?hzywggmmqwy
စာအုပ္အမည္ = သုညတရား
ေရးသားသူ = မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?ytnwzm4tqjm
စာအုပ္အမည္ = သိပၸံနယ္လြန္ဗုဒၶဘာသာ
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?n1zv4ymqjwm
စာအုပ္အမည္ = ေရွးဘ၀၊ေနာက္ဘ၀ သိပၸံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား
ေရးသားသူ = ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?5zymnumitzd
စာအုပ္အမည္ = ၿဖစ္တည္ၿခင္းပဓာန၀ါဒႏွင့္ လူသားပဓာန၀ါဒ
ေရးသားသူ = ဦးဆန္းလြင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?t02cjw0mbsf
စာအုပ္အမည္ = ကမာၻ႔ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား
ေရးသားသူ = ဦးဆန္းလြင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mpby3yjzdek
စာအုပ္အမည္ = ရဟႏၱာႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား
ေရးသားသူ = ဓမၼာစရိယဦးေဌးလွိဳင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?wgvnmjjxtty
စာအုပ္အမည္ = တစ္ခဏၿဖစ္ရလူ႔ဘ၀အႏွစ္ ၿပည့္ေအာင္ၾကိဳးစားၾက
ေရးသားသူ = သန္႔တည္ပြား
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?mdbwjwlxhuv
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာၿဖစ္ေၿမာက္ေရး
ေရးသားသူ = သန္႔စင္(ယခင္ေတာ္ဖုရားကေလး)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?owwozxfxyvs
စာအုပ္အမည္ = သံဂါယနာသမိုင္းစံု
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?5z12c0lzuge
စာအုပ္အမည္ = ေထရ၀ါဒအုတ္ၿမစ္
ေရးသားသူ = ဦးေရႊေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?gjw3zzxsmyy
စာအုပ္အမည္ = ဘာသာေရးၿပႆနာမ်ား
ေရးသားသူ = ရေ၀ထြန္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?omlmzdzzzex
စာအုပ္အမည္ = ၿမန္မာဗုဒၶဘာသာဥပေဒ
ေရးသားသူ = ေမာင္ထြန္းၿမိဳင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?wlxismbtz3y

စာအုပ္အမည္ = ထက္ထက္ၿမက္ၿမက္သာသနာၿပဳၾကရေအာင္
ေရးသားသူ = သန္႔တည္ပြား
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?nlmnpdk9zmz

စာအုပ္အမည္ = မွန္တိုရွင္းဘုရား၀တ္ၿပဳၿခင္း
ေရးသားသူ = သန္႔တည္ပြား
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?odgzdn2dxmg
စာအုပ္အမည္ = ပဌာန္းတရားေတာ္
ေရးသားသူ = *****
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?uvemyzmdzz4
စာအုပ္အမည္ = မိုးကုတ္ေယာဂီလက္စြဲအမွတ္- ၂
ေရးသားသူ = ဦးၿမင့္ေဆြ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?um3zjnvlndm
စာအုပ္အမည္ = မိုးကုတ္ေယာဂီလက္စြဲအမွတ္- ၁
ေရးသားသူ = ဦးၿမင့္ေဆြ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?1cptzmdyzl3
စာအုပ္အမည္ = မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးဧ။္ ေထရုပၸတၱိႏွင့္က်င့္စဥ္
ေရးသားသူ = ဦးေက်ာ္သိန္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?dktnuzh9jj0
စာအုပ္အမည္ = ၿမတ္လယ္တီ
ေရးသားသူ = ခ်စ္စံ၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?jwyixzzfmz1
စာအုပ္အမည္ = လယ္တီအင္းနံေဘးမွၿခေသၤ့မင္းဟိန္းသံ
ေရးသားသူ = ခ်စ္စံ၀င္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?b54i7q3rahtw045
စာအုပ္အမည္ = ဗုဒၶေဟာၿမြက္တရားဦးဓမၼစက္
ေရးသားသူ = တိသရဏ၀ိဟာရေက်ာင္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?ojgtfi9jmjm
စာအုပ္အမည္ = ဓမၼပဒ
ေရးသားသူ = ဦးေရႊေအာင္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?ow4rhz1gt0x
စာအုပ္အမည္ = ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားဧ။္ဆံုးမစာႏွင့္ကဗ်ာမ်ား
ေရးသားသူ = ဓမၼရသ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?9gmmtkmydzw
စာအုပ္အမည္ = ဒါနၿပဳနည္း
ေရးသားသူ = သန္႔တည္ပြား
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား = PDF
ေဒါင္းလုပ္ =
http://www.mediafire.com/?n4jxzmf9bbj

http://cherrymyodaw.blogspot.com/

ကိုရင္ေမာင္
က်ဳပ္အေၾကာင္း

ဗုဒၶဒႆနကို ယံုၾကည္သက္၀င္သူ။ မဟတၱမ ဂႏၵီအား ၾကည္ညိဳေလးစားသူ။ မိုးခါးေရ မေသာက္သူမ်ားအား ခ်စ္ခင္ေလးစားသူ။ အမွန္တရားဟာ အင္အား၊ အင္အားဟာ အမွန္တရား မဟုတ္ဘူးလို႔ လက္ခံထားသူ။


"ပတ္ဗလိုနီရူဒါ ေျပာသလို ငါကလည္း.. ငါ့တိုင္းျပည္က သစ္ျမစ္ေလးေတြကိုေတာင္ ငါခ်စ္တယ္။

ငါအခါတစ္သိန္း ေသခဲ့ရင္ေတာင္၊ အခါတစ္သန္း ျမန္မာျပည္မွာပဲ လူျပန္ျဖစ္ရပါေစလို၏။"

နယ္ခ်ဲ့ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကို ျမန္မာျပည္က ထြက္သြားဖို႔ ပထမဆံုးရဲရဲေတာက္ စိမ္ေခၚေျပာဆိုသူဟာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမပဲျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(ဦးဥတၱမအတၳဳပၸတၱိ)

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုး၏ ေက်းဇူးရွင္ၾကီးဟုလည္းေကာင္း၊ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးတပ္ဦး၏ အၾကီးအမွဴး စစ္သူၾကီးဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး မီးရွဴးတန္ေဆာင္ဟုလည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးခ်စ္အာဇာနည္ ျမန္မာ့သားေကာင္းသားျမတ္ တဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေမာ္ကြန္းေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

သခင္လြင္
(ဦးဥတၱမလက္ေရြးစင္)

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳကို တိုက္ရည္ခုိက္ရည္ သြင္းေပးလိုက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေရး)
ဗမာ့ေရးရာ

National Coalition Government of the Union of Burma
National Council of the Union of Burma
Global Action for Burma (GAB)
Free Burma Federation
Democratic Party for a New Society
All Burma Students’ Democratic Front
All Burma Federation of Student Unions
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Driving for Burma
Ethnic Nationalities Council
FORUM FOR DEMOCRACY IN BURMA
Women's League of Burma
Association of United Nationalities in Japan
Shan Human Right Group
Burma Lawyers' Council
The Best Manure
Students and Youth Congress of Burma
National League for Democracy/Liberated Area
International Burmese Monks Organization
Canadian Friends of Burma
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ
အထက္ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢ
ျပည္ေထာင္စုလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
University Students Union
ဓႏုအမ်ိဳးသားေကာင္စီ
ရွမ္းျပည္လူငယ္ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား
See Burma
Generation-Wave
ဗမာ့ေရးရာအင္အားစု


ကိုထိုက္
ကိုစ်ာန္
ကိုေမာ္
ကိုေမာင္ရင္
ကိုလူလွ
ကိုရုပ္ဆိုး
ကိုဖိုးေဇ
ေကာင္းကင္ကို
ကေဒါင္းညင္သာ
ေကသြယ္
ခင္မင္းေဇာ္
ခြာညဳိ
ဂ်စ္တူး
ဂင္ႀကီး
ၿငိမ္းေ၀
ၿငိမ္ခ်မ္းေအာင္
စိုး၀ွက္
စိုင္း၀ဏၰ
ေဆာင္းယြန္းလ
ဇာဂနာ
ညိမ္းညိဳ
ညဳိႀကီး
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
ေဒါင္းမာန္ဟုန္
ဒီေရ
သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး
ရွမ္းျပည္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
ရန္ေအာင္
ရြက္မြန္
ရဲရင့္ငယ္
ေရႊဥၾသ
ရနံ႔မျပယ္မယ့္ အဆံုးမဲ့ကမၻာ
သစ္ခက္သံလြင္
သစ္ေကာင္းအိမ္
ျပည္ေထာင္စု လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
ပထီးပေကာ္
ဖိုးတရုတ္
မာယာ
မဇၩိမ
မိုးမခ
မိုးခ်ဳိသင္း
မိုးသီးဇြန္
ေမၿငိမ္း
မသဒၵါ
ေမဓာ၀ီ
ေမာင္လွ
မ်ဳိးျမင့္ေအာင္
မာန္လိႈင္းငယ္
ထား၀ယ္သား
နစ္ေနမန္း
ႏွင္းခါးမိုး
ေယာဟန္ေအာင္
လင္းလက္ၾကယ္စင္
လူဆိုးစာရင္း...
သမိုင္းထဲကရက္စဲြမ်ား
ဟင္းလင္းျပင္
ဓမၼနဲ႔ အဓမၼ
နယ္ျခားမဲ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ား
ျမန္မာစစ္အုပ္စုအား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအဖြဲ ့
အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ျခင္း
ေအာင္သာငယ္
ေအာင္ေစရာျပည္
အရွင္ေမတၱာစာရ
အိမ္ခ်မ္းေျမ႕
အိပ္မက္အိမ္
ေအာင္မိုး၀င္း
အန္ဒါမန္ဟီး႐ုိး


ဘီဘီစီ
ဗီြအိုေအ
လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ
ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ
မိုးမခ
ျမန္မာ့လူမ်ဳိးစု ျမန္မာ့အသံ
ျပည္ေထာင္စုအသံ


ဟံသာ၀တီ
ေခတ္ၿပိဳင္
ဧရာ၀တီ
မဇၩိမ
ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ
ဗီြအိုေအ
႐ုိးမ ၃
မိုးမခ
ယေန႔ျမန္မာ
ေန႔သစ္
အမ္အိတ္ခ်္ေက (NHK)
ခါကာဘိုရာဇီ (မိုးႀကိဳး သတင္းစာ)
ဟစ္တိုင္
ေနရဥၹရာ
အာဟာရစာေစာင္ (ဂ်ပန္)
မိုးေသာက္ၾကယ္ (ဂ်ပန္)
သံလြင္အိပ္မက္
ငုရင္ျပင္
ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာသတင္း စာမ်က္ႏွာမ်ား
AP
AFP
Emergency Burma Relief


www.chanmyay.org
www.prayforburma.org
www.myanmarchristian.net
www.myittawardiparahita.com
www.burmesebible.com/hymn
www.dhammadana.org
www.myanmarbible.net
www.myanmarbible.com


www.burmacampaign.org.uk
www.uscampaignforburma.org
www.cfob.org
www.burmafund.org
www.burma.no
www.gabforburma.info


www.encburma.org
www.kwekalu.net
www.knla.meabs.com
www.kachinland.org
www.kachinnews.com
www.monnews-imna.com
www.rakhapura.com
www.shanland.org
www.chinland.org
www.ndf-burma.org
www.sycb.info


www.prospectburma.org
www.soros.org
www.studentscenter.info
www.ex-rit.org/rit.asp
www.acu.edu.au
www.abfsu.net
www.nationmaster.com
www.ibiblio.org
www.ejcanadacollege.com
www.encburma.org


www.mhyawlintchin.blogspot.com
www.myanmarhealthcare.com
www.myanmarmedicine.com
www.drwinthein.co.cc www.health.ngoinmyanmar.org


www.myanmarmp3.net
www.mm-fg.net
www.pansagar.com
www.nyakabyar.com
www.myanmarmusic.homeip.net
www.shwedream.com
www.freemyanmarvcd.com
www.burmeseclassic.com
www.khayanpyareinmet.com
www.myanmarworld.com
www.apytz.com


Collections
Faxtoon
Myanmar Massacre

ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္းမ်ား


minthukha
Quantcast